polski      /     english

 

 

 

 

wprowadzenie                     osoby                     podziękowania
Urodziłem się 21.01.1953 r. w Krakowie. W 1978 r. ukończyłem z wyróżnieniem Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej (po raz pierwszy w historii Wydziału, obroną dyplomu było przedstawienie już zrealizowanego obiektu architektonicznego, prezentowanego na wystawach w Mediolanie i Zagrzebiu). Praca została wytypowana przez WA do wzięcia udziału w konkursie im. Skrypija w Warszawie – na najlepszy dyplom w Polsce.

W latach 1979-86 pracowałem na etacie dydaktyczno-naukowym w Zakładzie Architektury Rekreacji i Sportu WA PK u prof. A. Skoczka. W tym czasie miała miejsce realizacja wielu rezydencji w Warszawie i w Krakowie oraz około 40 projektów wnętrz; w 1986 zaś – zaprojektowanie i zrealizowanie pierwszej w Polsce „papieskiej” kapliczki w Miłogoszczy koło Myślenic.

Od 1986r. prowadzę wraz z ojcem Józefem firmę – to Artystyczna Pracownia Krawiecka J. TURBASA, ubierająca prezydentów, noblistów, laureatów filmowej nagrody Oskara, ludzi z pierwszych stron gazet. Podjąłem współpracę jako projektant mody z „Twoim Stylem” i „Elle”. Od 1996 r., byłem autorem stałej rubryki w „Dzienniku Polskim”, poświęconej modzie – „Skrojone z szykiem”; projektowałem także modę dla magazynu „Elle”. Zrealizowane zostały projekty różnorakie: rezydencje w Warszawie i w Krakowie, ogrody, wnętrza, nagrobki, witraże, kolekcje mody .

W 2000 r. – byłem projektantem pomnika Jana Pawła II w Parku Strzeleckim, jego otoczenia oraz połowy Parku Strzeleckiego.

W 2001 r., według mego projektu, powstały bajecznie krakowskie wnętrza restauracji „Pod Krzyżykiem” w Rynku Głównym w Krakowie. Wydałem też książkę ABC męskiej elegancji (Wydawnictwo AA). Doczekała się ona recenzji-felietonu „Mężczyźni w ubraniach” napisanego przez Wisławę Szymborską, w publikacji Nowe lektury nadobowiązkowe (Wydawnictwo Literackie 2002). Podjąłem też współpracę felietonową z „Pulsem biznesu”.

W 2006 roku zostałem krakowskim królem kurkowym kadencji 2006– 07, przyjmując miano „Trzeci”. Po intronizacji w dniu 3.06.2006r, tytuł ten powędrował po raz trzeci do członka jednej rodziny – Turbasów (wcześniej królami kurkowymi zostali mój ojciec Józef – „Brzoza-Sprawiedliwy” – na rok 1989-90, i brat Ryszard – „Łowiec”, 1996-97). Było to wydarzenie bez precedensu w historii Bractwa. Mottem mej kadencji były słowa Jana Pawła II, wielce nas zobowiązujące – „abyście stare tradycje związane z waszym bractwem rozwijali i przekazywali następnym pokoleniom”. Ukazała się też moja książka Garnitur polski (Wydawnictwo AA)

W maju 2005 r., po raz pierwszy, uszyty w firmie frak stał się eksponatem muzealnym. Andrzej Wajda przekazał do Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Collegium Maius swój frak członka Akademii Francuskiej. W roku 2007 ukazała się książka ...ubierając kobietę sukcesu... (Wydawnictwo AA), a w 2010 r. – ...abyście stare tradycje... (Wydawnictwo AA). Wspomniałbym też współpracę z Krystyną Zachwatowicz i Andrzejem Wajdą przy realizacji dla teatru telewizji HamletaW. Szekspira – kostium dla odtwórczyni głównej roli – Teresy Budzisz Krzyżanowskiej; udział w telewizyjnym filmie o Annie Polony oraz filmie „Istnienie” w reżyserii Jerzego Koszałki. Z kolei, Jacek Balcewicz poświęcił nam wystawę fotograficzną Architektura na miarę.

Osiągnięciem najważniejszym jest moja wspaniała rodzina – żona Dorota oraz Jakub, Natalia i Marysia.

Podsumowując, muszę dodać, że sztuki proporcji, komponowania, widzenia przestrzennego nauczyli mnie dziekani Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Obecny – prof. Dariusz Kozłowski i ówczesny – prof. Andrzej Skoczek. Uważam, że projektowanie jest jedno. Nie ma znaczenia, czy tworzywem jest beton, drewno, szkło, tkanina czy słowo. Krawiectwo miarowe to rzeźbienie w tkaninie, tak, by odnaleźć piękno w każdym człowieku. Od 65 lat uprawiamy je w Krakowie, przy ul. św. Gertrudy. W naszej rodzinie od wielu pokoleń imiona męskie na ogół rozpoczynają się na literę „J”. Dzięki temu krakowskiemu pragmatyzmowi, wyroby sygnowane są niezmiennym logo – „J. TURBASA”...

Jerzy Turbasa
Kraków, czerwiec 2010

Więcej na www.turbasa.pl

fot. Jacek Balcewicz


 
Copyright by Konrad Glos, Rafal Zub 2010