polski      /     english

 

 

 

 

wprowadzenie                     osoby                     podziękowania
Urodzony w roku 1944 w Rzeszowie, studiował architekturę na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej (1962-65) a następnie Wydział Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, który ukończył w roku 1971.

W latach 1970-tych asystent prof. dr hab. inż. arch. Bohdana Lisowskiego w Podyplomowym Studium Form Przemysłowych Politechniki Krakowskiej oraz projektant w Instytucie Obróbki Skrawaniem w Krakowie. Prowadził niezależną działalność projektową; był członkiem Zarządu Związku Polskich Artystów Plastyków w Krakowie.

Od roku 1980 działał jako rzeczoznawca Ministerstwa Kultury i Sztuki w dziedzinie wzornictwa przemysłowego.

Od początku lat 1980-tych Janusz Konaszewski przebywa w Szwajcarii, gdzie przez szereg lat kierował działem wzornictwa i ergonomii w międzynarodowym koncernie maszynowym Sulzer-Ruti AG w Winterthur.

W latach 1988-98 był współwłaścicielem jednej z czołowych szwajcarskich i niemieckich agencji projektowych Meyer-Hayoz Design Engineering w Winterthur i Konstancji. Od 1998 prowadzi własną firmę projektową JK DESIGN.

Janusz Konaszewski prowadzi aktywną działalność w polonijnych organizacjach wolnościowych w Szwajcarii; czynnie uczestniczy w Zarządzie Muzeum Polskiego w Rapperswilu.

Od początku lat 1990-tych, współpracuje z polskimi przedsiębiorstwami oraz bierze czynny udział jako ekspert w pracach instytucji promujących wzornictwo przemysłowe w Polsce. Obronił także rozprawę doktorską, związaną z wzornictwem środków produkcji na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Od roku 2003 – uprawia działalność dydaktyczną jako: profesor wizytujący w poznańskiej ASP, Kierownik Katedry Form Przemysłowych w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi oraz wykładowca na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie.

Janusz Konaszewski posiada ponad 130 projektów w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, zrealizowanych dla około 50 przedsiębiorstw w Polsce, Szwajcarii, Niemczech i USA. Jest członkiem szwajcarskich i polskich stowarzyszeń projektantów wzornictwa przemysłowego.

Był wielokrotnie wyróżniany w konkursach w dziedzinie wzornictwa przemysłowego. Otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie na sprzęt rekreacyjny Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, nagrodę Projekt Roku 1978 i 1979 w Krakowie, nagrody niemieckie i szwajcarskie, jak: If Product Design Award 1989, 1993, 1996, Hannover; Design Innovation 1989, Haus Industrieform, Essen; Muzeum Sztuki „Neue Sammlung”, Monachium; Design Preis Schweiz 1997 i 1999.

Wzornictwo przemysłowe to „architektura przedmiotu”. W obydwu dziedzinach podstawą jest porządek przestrzenny i dominacja kryteriów humanistycznych nad technicznymi. Projektując przedmioty codziennego użytku, sprzęt medyczny, maszyny czy instalacje przeznaczone do produkcji seryjnej zawsze opierałem się na wpojonej mi na Architekturze funkcjonalności i dyscyplinie formalnej. To one, a nie artystowska tradycja ASP, pozwoliły mi zaprojektować produkty, które jako „ponadczasowe” znalazły uznanie w oczach międzynarodowych gremiów i weszły do kanonu europejskiego designu. Moim głównym doświadczeniem, które chciałbym przekazać studentom, jest wdrożenie idei projektowej w życie a więc sztuka bycia skutecznym.

Kraków, czerwiec 2010
Janusz Konaszewski

fot. Barbara Bielak


 
Copyright by Konrad Glos, Rafal Zub 2010